چگونه قانون تأیید الکترونیکی فلوریدا می تواند بر کارفرمایان خصوصی تأثیر بگذارد


لوگوی موسسه حقوقی هیل وارد هندرسون وکلای دادگستری

رویه ها و حوزه های قضایی مرتبط

کارفرمایان خصوصی در فلوریدا با 25 کارمند یا بیشتر به زودی م،م به استفاده از سیستم آنلاین E-Verify برای تأیید صلاحیت شغلی و وضعیت مهاجرت یک کارمند جدید خواهند بود. این بخشی از قانون جدید مهاجرت فلوریدا (SB 1718) است که از 1 ژوئیه 2023 لازم الاجرا می شود. این قانون برای کارمند، که قبل از اول ژوئیه استخدام شده اند اعمال نمی شود و به هیچ وجه برای پیمانکاران مستقل اعمال نمی شود.

بر اساس قانون جدید، یک کارفرما باید از E-Verify برای تأیید صلاحیت استخدام یک کارمند جدید در عرض سه (3) روز کاری پس از اولین روزی که کارمند جدید با حقوق شروع به کار می کند، استفاده کند. هر کارفرمای م،م به استفاده از سیستم E-Verify همچنین باید مشارکت در اولین گزارش خود در هر سال تقویمی به ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی ایالت را تأیید کند و بیان کند که در هنگام پرداخت مشارکت یا بازپرداخت بیکاری ایالت با قو،ن جدید E-Verify مطابقت دارد. سیستم کمک غرامت یا استخدام مجدد

شرکت‌های لیزینگ کارکنان باید استخدام‌های جدید شرکت‌های مشتری را تأیید کنند، مگر اینکه توافقنامه‌ای برای انتقال مسئولیت به شرکت مشتری وجود داشته باشد.

قابل ذکر است، سیستم E-Verify معمولاً پیچیده‌تر از فرآیند فرم I-9 فعلی است و احتمالاً منجر به ناتو، کارمندان بیشتری می‌شود. به طور خاص، در استفاده از E-Verify، اگر اطلاعات ارائه شده توسط کارمند با سوابق موجود در و، امنیت داخلی (DHS) و/یا اداره تامین اجتماعی (SSA) مطابقت نداشته باشد، پرونده یک عدم تایید آزمایشی (عدم تطابق) دریافت خواهد کرد. نتیجه، و کارفرما باید به کارمند فرصت دهد تا برای رفع عدم تطابق اقدام کند. وب سایت E-Verify اطلاعات بیشتری در مورد آن دارد عدم تطابق، نحوه پردازش و رفع عدم تطابق، و نکاتی برای جلوگیری از عدم تطابق.

کارفرما نمی تواند پس از اطلاع از غیرمجاز بودن آن فرد، به استخدام یک مهاجر غیرمجاز ادامه دهد.

اجرا

طیف گسترده ای از سازمان های ،تی این اختیار را دارند که کارفرمایان مظنون به نقض این قانون جدید را حسابرسی کنند. به‌علاوه، مجازات‌های عدم رعایت می‌تواند شدید باشد و می‌تواند بر ،ب‌وکار شما تأثیر منفی بگذارد، اگرچه برای اطلاع‌رس، و درمان برخی کاستی‌ها تخصیصی وجود دارد.

  • اگر اداره فرصت های اقتصادی فلوریدا (DEO) تشخیص دهد که کارفرما در استفاده از سیستم E-Verify ش،ت خورده است، این و، به کارفرما اطلاع می دهد و کارفرما 30 روز فرصت دارد تا تخلف را برطرف کند.

  • اگر DEO تشخیص دهد که کارفرما در هر دوره 24 ماهه سه (3) بار از سیستم E-Verify استفاده نکرده است، ممکن است جریمه ای معادل 1000 دلار در روز اعمال کند تا زم، که کارفرما مدرک قانع کننده ای مبنی بر اصلاح عدم انطباق ارائه دهد. DEO همچنین ممکن است کارفرما را به مدت 1 سال به صورت مشروط قرار دهد و از کارفرما بخواهد که هر سه ماه یکبار به بخش گزارش دهد تا مطابقت را نشان دهد.

  • هرگونه تخلفی که ظرف 24 ماه پس از تخلف قبلی صورت گیرد، زمینه‌ای برای تعلیق یا لغو کلیه مجوزهای صادر شده توسط آژانس صدور مجوز است. اگر مشخص شود که کارمندان غیرمجاز در آن ،ب و کار مشغول به کار هستند، مجازات تعلیق یا ابطال افزایش می یابد و بر اساس تعداد کارمندان غیرمجاز همچنان افزایش می یابد.

© 2007-2023 Hill Ward Henderson، کلیه حقوق محفوظ استبررسی حقوق ملی، جلد سیزدهم، شماره 142


منبع: https://www.natlawreview.com/article/florida-s-new-immigration-law-and-،w-it-could-impact-private-employers