برگزاری نشست نمایندگان دادستان‌های کشور‌های حاشیه دریای خزر

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8710504/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1

ارزیابی ۳۲۳ ساختمان پرخطر در تهران/ ۱۳۷ بیمارستان ناایمن در اولویت مقاوم سازی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8710247/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%B3%DB%B2%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

تدوین راهبرد ملی مقابله با فساد و لایحه استرداد دارایی‌ها

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709885/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

بازگشت ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709974/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82

وکیل کیست و وظیفش چیست؟ موسسه حقوقی تهران وکیل

لذا افرادی که تمایل دارند شخص دیگری فرایند رسیدگی به پرونده ی آنها را پیگیری کند یا می خواهند به طریق بهتری حق موردنظر خود را مطالبه کنند، به وکلای دادگستری متخصص مراجعه می کنند. طرح دعوا در مراجع قضایی یا دفاع در برابر دعوای مطرح شده ،مستلزم داشتن دانش حقوقی و آشنایی با قوانین… ادامه خواندن وکیل کیست و وظیفش چیست؟ موسسه حقوقی تهران وکیل

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

ابطال ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس قبل از ۱۰ سال

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709368/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84

بهترین وکیل کیفری کیست؟ وظایف وکیل امور کیفری مستر وکیل

در این صورت دفتر کل دادگستری موظف است که تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارکی که ذیلاً اشاره می شود، در اسرع وقت به دبیرخانه ی معاضدت قضایی ارسال دارند. پاسخ این سؤال منفی است، زیرا تمبر مالیاتی که وکیل باید به وکالتنامه الصاق و ابطال نماید، تابع حق الوکاله ای است که دریافت… ادامه خواندن بهترین وکیل کیفری کیست؟ وظایف وکیل امور کیفری مستر وکیل

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

برخورد قاطع با مخلان امنیت در جامعه/ حکم چند پرونده مهم در سال ۱۴۰۲ اجرا شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709185/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

استرداد ۵۴۰ میلیارد تومان در پرونده یکی از بدهکاران کلان بانکی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8707893/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C