روندهای اجرای قانون اوراق بهادار توسط SEC آخرین به روز رسانی


Heather Lazur در مواردی که شامل طیف وسیعی از مسائل و ابزارهای اقتصادی و مالی، از جمله اقدامات طبقه‌بندی اوراق بهادار، و موارد مربوط به عملکرد و استراتژی سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری، وجوه متقابل، و اوراق بهادار با پشتوانه رهنی است، تخصص دارد.

اوراق بهادار و ارزش گذاری

در موارد اوراق بهادار، خانم لازور به گواهینامه ک،، کارایی بازار، علت ضرر و خسارت پرداخته است. خانم ،ور همچنین تجربه ارزش گذاری شرکت ها، محصولات و سود از دست رفته را دارد. مسائلی که او روی آنها کار کرده است …


منبع: https://www.natlawreview.com/article/sec-enforcement-activity-public-companies-and-subsidiaries-fiscal-year-2022-update