فرانسه تاریخ سررسید اعلامیه های R-Nano را تا 31 می 2023 تمدید کرد.فرانسه تاریخ سررسید اعلامیه های R-Nano را تا 31 می 2023 تمدید کرد.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/france-extends-due-date-r-nano-declarations-to-may-31-2023