ORD شش برنامه اقدام تحقیقاتی استراتژیک را برای سال مالی 2023-2026 منتشر می کند، از جمله ایمنی شیمیایی برای پایداریORD شش برنامه اقدام تحقیقاتی استراتژیک را برای سال مالی 2023-2026 منتشر می کند، از جمله ایمنی شیمیایی برای پایداری


منبع: https://www.natlawreview.com/article/ord-publishes-six-strategic-research-action-plans-fys-2023-2026-including-chemical