HHS-OIG شرایط خرید بدهی پزشکی خیریه را اصلاح می کند


نکات برجسته

HHS-OIG اعلامیه اصلاح نظر مشورتی شماره 20-04 را صادر کرد که به یک سازمان خیریه اجازه می دهد تا بدهی پزشکی برخی از بیماران واجد شرایط را ،یداری و دریافت کند و چنین بدهی پزشکی را ببخشد.

این اصلاح به بیمارستان‌ها و سایر ارائه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا هنگام گزارش مزایای جامعه و/یا سیاست‌های کمک مالی بیمارستان، فروش یا اهدای بدهی بیمار را افشا کنند و به سازمان خیریه اجازه می‌دهد تا ارائه‌دهندگان خاصی را با نام در مطالب بازاریابی شناسایی کند.

HHS-OIG در ارتباط با ترتیبات اصلاح شده، تحریم های اداری را علیه این سازمان خیریه اعمال نکرد

در 24 آوریل 2023، دفتر بازرس کل و، بهداشت و خدمات انس، ایالات متحده (HHS-OIG) اطلاعیه اصلاح نظر مشورتی شماره 20-04 در خصوص پیشنهاد یک موسسه خیریه مبنی بر انتشار عمومی ،ید یا اهدای بدهی پزشکی پرداخت نشده بیماران واجد شرایط از انواع خاصی از ارائه دهندگان خدمات درم، و بخشودگی آن بدهی توسط موسسه خیریه.

نظر مشورتی به یک سازمان خیریه اجازه می‌دهد تا برای رفع میلیاردها دلار بدهی پزشکی بیماران کم‌درآمد، کمک‌های مالی را که بیماران واجد شرایط خاص به ارائه‌دهندگان بدهی دارند، ،یداری و از ارائه‌دهندگان دریافت کند و ۲. آن‌ها را ببخشد. بدهی پزشکی به نحوی که باعث بهبود سابقه اعتباری بیماران شود تا زم، که موسسه خیریه و ارائه دهندگان شرایط خاصی را که در نظر مشورتی درج شده رعایت کنند.

موضوع این است که آیا انتشار بخشودگی بدهی‌های پزشکی تک‌تک بیماران می‌تواند برای ایجاد تجارت آینده برای بیمارستان‌ها یا ارائه‌دهندگان، یا تشویق یا تحت تأثیر قرار دادن بیماران برای جستجوی اقلام یا خدمات از آن بیمارستان‌ها یا ارائه‌دهندگان استفاده شود.

علیرغم پیامدهای بالقوه تحت اساسنامه ضد رشادت (AKS) و قو،ن جریمه پولی مدنی تشویق ذینفع (CMP Beneficiary Inducement)، HHS-OIG حقایق منحصربه‌فرد مربوط به ترتیبات اصلاح شده سازمان خیریه را تعیین کرد، از جمله محدودیت‌های خود تحمیلی و افشای مربوط به علنی شدن بخشودگی بدهی های پزشکی باعث شد که به اندازه کافی کم خطر باشد و تحریم های اداری را ضمانت نکند.

ترتیب موجود

نهاد درگیر، یک سازمان خیریه 501(c)(3) است که از اهداکنندگان فردی، بنیادها، سازمان‌های مذهبی و شرکت‌ها برای رسیدگی به بحران بدهی‌های پزشکی با یافتن، ،ید و بخشش بدهی‌های پزشکی بیماران فردی که زندگی می‌کنند، کمک مالی جمع‌آوری می‌کند. در کمتر از 200 درصد سطح فقر فدرال. سازمان بدهی های اهدایی را مستقیماً از بیمارستان ها و برخی دیگر از ارائه دهندگان ،یداری می کند یا دریافت می کند. بدهی که تحت ترتیبات موجود ،یداری یا دریافت می کند، بدهی است که ارائه دهنده تلاش کرده و نتوانسته آن را وصول کند و طبق قو،ن بدهی بد Medicare آن را «غیرقابل وصول» تشخیص داده است.

این سازمان از معیارهای عینی صلاحیت برای تعیین اینکه کدام بدهی را دریافت، ،یداری و ببخشد استفاده می کند و به بیماران هنگام بخشودگی بدهی آنها اطلاع می دهد. شرایط شرکت در نظر مشورتی متعددی وجود دارد، از جمله، اما نه محدود به: نام در هر گونه مطالب تبلیغاتی یا بازاریابی که در دسترس عموم است.

اصلاحات پیشنهادی

این سازمان پیشنهاد کرد شرایطی را اصلاح کند که ارائه دهندگان را از تبلیغ فروش یا اهدای بدهی به سازمان خیریه و شناسایی ارائه دهندگان به نام در مواد تبلیغاتی یا بازاریابی که در دسترس عموم است، منع می کند.

افشاگری توسط بیمارستان های شرکت کننده

این سازمان برای حمایت از درخواست خود مبنی بر اصلاح شرط در مقابل انتشار عمومی فروش یا اهدای بدهی، تاکید کرد که بسیاری از بیمارستان ها م،م به ارائه مزایای جامعه و اتخاذ سیاست های کمک مالی هستند. همچنین اشاره کرد که برخی از قو،ن فدرال و ایالتی ممکن است آنها را م،م به انتشار چنین مزایای اجتماعی و سیاست های کمک مالی کند.

به این ترتیب، سازمان تأیید کرد که شرایط مشارکت خود را تغییر می‌دهد تا به بیمارستان شرکت‌کننده اجازه دهد فروش یا اهدای بدهی بیمار به سازمان خیریه را افشا کند، اما فقط در زمینه‌ای که به گزارش مزایای جامعه یا سیاست‌های کمک مالی بیمارستان مربوط می‌شود. همچنین تأیید کرد که هر گونه افشای فروش یا اهدای بدهی یک بیمارستان را م،م می کند تا به صراحت توضیح دهد که این بدهی تنها پس از تلاش بیمارستان برای وصول بدهی و عدم موفقیت بیمارستان و پس از اینکه سازمان خیریه تشخیص داد که بیمار به میزان مالی خود پرداخت می کند فروخته شده یا اهدا شده است. نیاز به ا،امات

به‌علاوه، سازمان تأیید کرد که بیمارستان‌های شرکت‌کننده را از افشای نقش بیمارستان‌ها در فروش یا انتقال بدهی بیمار در هر گونه تبلیغات، تبلیغات، مواد بازاریابی یا سایر بی،ه‌های عمومی مرتبط با خدمات بیمارستان‌ها منع می‌کند.

HHS-OIG خاطرنشان کرد که به دلیل محدودیت‌هایی که سازمان خیریه در رابطه با هر گونه انتشار یا افشای نقش بیمارستان در فروش یا انتقال بدهی بیمار بر بیمارستان‌های شرکت‌کننده اعمال می‌کند، هر گونه انتشار یا افشای ممکن است منجر به حس حسن نیت عمومی در مورد بیمارستان، اما به احتمال زیاد تجارت آینده برای بیمارستان ایجاد نخواهد شد.

افشاگری توسط سازمان خیریه

به ،وان بخشی از درخواست سازمان خیریه برای اصلاح شرایطی که آن را از شناسایی بیمارستان‌ها و ارائه‌دهندگ، که بدهی‌های پزشکی را فروخته یا اهدا کرده‌اند، منع می‌کند، تأیید کرد که هر یک از مواد تبلیغاتی یا بازاریابی عمومی خودش مشخص است که بیمارستان آن را فروخته یا منتقل کرده است. بدهی به سازمان و اینکه سازمان چنین بدهی را بخشیده است، نه اینکه بیمارستان بدهی را ببخشد. HHS-OIG خاطرنشان کرد که بعید است بیماران بالقوه تحت تأثیر قرار گیرند یا انگیزه لازم برای درمان از یک بیمارستان شرکت کننده را داشته باشند، زیرا بیمارستان در این زمینه در وب سایت یک سازمان خیریه نامگذاری شده است.

خوراکی های کلیدی

ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی باید از استاندارد تعیین شده توسط HHS-OIG آگاه باشند. آژانس گفت که اجازه فعالیت هایی را می دهد که در غیر این صورت ممکن است مشوق های ذینفع AKS و CMP را نقض کنند اگر:

  • خطرات چنین تخلفاتی بسیار کم است،

  • تدابیر حفاظتی من، برای این خطرات در نظر گرفته شده است،

  • این فعالیت ها هزینه برنامه های مراقبت های بهداشتی فدرال را افزایش نمی دهد،

  • این فعالیت یک هدف اجتماعی مهم مانند بخشودگی بدهی های پزشکی برای بیماران کم درآمد و

  • هیچ سازشی برای یکپارچگی برنامه های مراقبت های بهداشتی فدرال وجود ندارد.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/hhs-oig-modifies-conditions-allowing-charity-to-purchase-and-forgive-medical-debt