ESG به چه معناست و کارفرمایان باید در مورد ESG بدانند؟


توجه به مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) برای شرکت ها در هنگام انجام تجارت و در تعامل با سرمایه گذاران و کارمندان اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. افزایش تاکید بر ESG چالش‌های منحصربه‌فرد و دشواری را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد مالی و درک گسترده‌تر آن‌ها به ،وان شهروندان شرکت‌های مسئول داشته باشد.

با روز زمین، رویداد جه، سالانه برای ترویج حفاظت از محیط زیست که در 22 آوریل 2023 برگزار می شود، تلاش های شرکت ها برای ارتقای پایداری در کانون توجه قرار خواهد گرفت. کارفرمایان ممکن است بخواهند از فرصت استفاده کنند و خطرات و فرصت ها را با ابتکارات و سیاست های ESG در نظر بگیرند.

ESG چیست؟

ESG که مخفف «محیط‌زیست، اجتماعی و حاکمیت» است، چارچوبی است که به‌طور گسترده‌ای شناخته شده است که توسط آن سرمایه‌گذاران و ذینفعان، از جمله کارکنان، مشتریان و تأمین‌کنندگان، ،ب‌وکارها و تلاش‌های آن‌ها برای اولویت‌بندی پایداری و شیوه‌های تجاری اخلاقی را ارزیابی می‌کنند. این مفهوم برای چندین دهه وجود داشته است، اما درک مدرن آن را می توان به گزارش سال 2004 سازمان ملل متحد که در ارتباط با موسسات مالی با ،وان “تولید شده است” جستجو کرد.چه ،ی اهمیت می دهد برنده می شود” آن گزارش، از جمله موارد دیگر، پیشنهاد کرد که شرکت‌ها اصول ESG را در سیاست‌های خود پیاده‌سازی کنند، تحلیلگران سرمایه‌گذاری درک بهتری از ESG و ایجاد ارزش بلندمدت به دست آورند، و چارچوب‌های نظارتی نیازمند افشای بیشتر ESG و پاسخگویی است.

به طور کلی، اجزای ESG را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

محیطی

مولفه زیست محیطی به طور گسترده به در نظر گرفتن تلاش های یک سازمان با توجه به پرداختن به چالش های زیست محیطی، از جمله آلودگی، تغییرات آب و هوا و خطرات مربوط به آن، و حفاظت، و همچنین تاثیرات زیست محیطی کلی شرکت اشاره دارد. در برخی شرایط، توجه ناکافی به مسائل زیست محیطی ممکن است نگر، هایی را برای رعایت مقررات برای شرکت ها ایجاد کند. با توجه به مسائل اشتغال، مولفه زیست محیطی می تواند شامل موضوعاتی مانند سیاست هایی برای تشویق کارکنان به اجرای رفتارهای مسئولانه محیطی در محل کار باشد.

اجتماعی

مؤلفه اجتماعی بر روابط متمرکز است و به نحوه مدیریت روابط با کارکنان، ذینفعان مالی و جوامعی که در آن فعالیت می کنند، چگونگی حفظ سلامت و ایمنی محل کار و نحوه برخورد آنها با محیط سیاسی-اجتماعی گسترده تر می پردازد. از منظر اشتغال، مؤلفه اجتماعی ESG شامل موضوعاتی مانند تنوع، برابری، و ابتکارات شمول (DEI)، شیوه‌هایی است که بر برابری حقوق و شفافیت حقوق تأثیر می‌گذارند، و روابط با اتحادیه‌های کارگری. نحوه برخورد شرکت ها با سرمایه انس، خود به طور فزاینده ای برای سرمایه گذاران و همچنین کارکنان مهم است، از جمله افرادی که اخیرا وارد نیروی کار شده اند و به طور فزاینده ای از کارفرمایان انتظار دارند که شفاف و پاسخگو به نگر، های محل کار و مسائل اجتماعی گسترده تری باشند که بر جوامعی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، پاسخگو باشند.

حکومت

مولفه حاکمیت یا “حاکمیت شرکتی” بر ساختارها و فرآیندهایی تمرکز دارد که سازمان ها را کنترل می کنند و چگونه می توانند شفاف تر و پاسخگوتر باشند. این می تواند شامل ،یب هیئت مدیره، مسائل مربوط به تضاد منافع، غرامت مدیران، شیوه های حسابداری و افشا، و تلاش های ضد فساد باشد.

تاثیر بر کارفرمایان

در نظر گرفتن ESG اکنون ممکن است برای کارفرمایان حیاتی تلقی شود زیرا کارمندان، نامزدهای شغلی و سرمایه گذاران به طور فزاینده ای شرکت ها را با توجه به عوامل مرتبط با ESG ارزیابی می کنند. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که فراتر از مسائل مربوط به حقوق و مزایا سنتی، کارکنان، به‌ویژه آنهایی که در نسل‌های جوان هستند، می‌خواهند تنوع را در محل کار خود ببینند و کارفرمای، که از نظر اجتماعی آگاه هستند.

ابتکارات زیست محیطی و پایداری نیز بخشی از این معا، است و بخشی جدایی ناپذیر از اه، گسترده تر ESG یک سازمان است. فراتر از تنظیم محصولات و خدمات برای کاهش اثرات زیست محیطی آنها، برخی از کارفرمایان سیاست هایی را برای تشویق رفتارهای دوستدار محیط زیست توسط کارکنان اعمال کرده اند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل ایجاد مشوق‌هایی برای رفت‌وآمدهای تمیز، مانند استفاده از خودرو یا استفاده از حمل‌ونقل عمومی، استفاده از فناوری برای کاهش استفاده از کاغذ برای مواجهه با کارمندان و سایر فرآیندهای داخلی، و تمرین بازیافت در محیط‌های کاری باشد.

علاوه بر این، عوامل ESG در حال حاضر عوامل مهمی هستند که توسط سرمایه گذاران در نظر گرفته می شوند و کارکنان در سرمایه گذاری های بازنشستگی خود به دنبال آن هستند. در سال 2022، و، کار ایالات متحده قانون صادر کرد که به صراحت به امانتداران برنامه های بازنشستگی کارکنان که توسط قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارکنان در سال 1974 (ERISA) تنظیم شده است، اجازه می دهد تا هنگام تصمیم گیری های سرمایه گذاری یا اعمال حقوق سهامداران، عوامل ESG را در نظر بگیرند. در مارس 2023، رئیس جمهور بایدن یک لایحه را وتو کرد این امر می توانست آن قاعده را که برخی از قانونگذاران آن را سیاسی ، سرمایه گذاری های بازنشستگی انتقاد کرده اند، مع، کند.

خوراکی های کلیدی

ملاحظات ESG برای کارفرمایان اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. از آنجایی که سهامداران و سایر سرمایه گذاران، مشتریان، مشتریان و کارگران خواستار پاسخگویی بیشتر از شرکت ها و سازمان ها هستند، اولویت بندی ESG ممکن است موقعیت بهتری را برای شرکت ها برای جذب و حفظ استعداد، سرمایه گذاری و به طور کلی ثبات بلندمدت ایجاد کند. در عین حال، کارفرمایان ممکن است مجبور باشند با دقت قدم بردارند تا اطمینان حاصل کنند که ابتکارات ESG با اه، تجاری آنها مطابقت دارد. کارفرمایان ممکن است بخواهند ابتکارات، سیاست‌ها و استراتژی‌های ESG فعلی خود را بررسی کنند و نحوه ارتباط آنها با نیروی کار و سایر ذینفعان را در نظر بگیرند. در برخی موارد، ممیزی‌های فعال و ممتاز موضوعات سرمایه انس، ممکن است کارفرمایان را برای شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌های بالقوه و اجتناب از چالش‌های جدی‌تر شهرت قرار دهد.

اوگلتری دیکینز گروه تمرین محیطی، اجتماعی و حکومت داری (ESG). به نظارت بر تحولات با توجه به مسائل ESG ادامه خواهد داد و به روز رس، در مورد آن ارائه خواهد کرد قانون استخدام وبلاگ به ،وان اطلاعات اضافی در دسترس می شود.

© 2023، Ogletree، Deakins، Nash، Smoak & Stewart، PC، کلیه حقوق محفوظ است.بررسی حقوق ملی، جلد سیزدهم، شماره 111


منبع: https://www.natlawreview.com/article/esg-important-new-considerations-employers