BNY Mellon Bank حافظ دارایی های دیجیتال را توسعه می دهد


دیوید روی مسائل شرکتی و اوراق بهادار با تاکید بر معاملات اوراق بهادار خصوصی و عمومی، انطباق، و تعهدات افشا تمرکز می کند. او همچنین شرکت‌های بزرگ و کوچک را در تمام جنبه‌های شکل‌گیری ،ب‌وکار، جمع‌آوری سرمایه، قراردادهای تجاری، ادغام و تملک، و انطباق با مقررات نمایندگی می‌کند.

او نماینده مشتریان در ارز دیجیتال و ا،یستم بلاک چین است، به ،وان مشاور عمومی خارجی کار می کند و از پلتفرم ملی شرکت و طیف گسترده ای از قابلیت ها استفاده می کند، همانطور که او در مورد …


منبع: https://www.natlawreview.com/article/nation-s-oldest-bank-announces-custody-services-crypto-،ets