کنگره لایحه ای را در نظر می گیرد که برخی از پلاستیک ها را هدف قرار می دهد


پنجشنبه 5 ژانویه 2023

از آنجایی که علاقه به تنظیم مقررات تولید و استفاده از پ،تیک همچنان در حال افزایش است، کاربران مواد شیمیایی مرتبط با پ،تیک باید به پیشنهاد جدید توجه داشته باشند.قانون حفاظت از جوامع در برابر پ،تیک“، در 1 دسامبر 2022 در کنگره معرفی شد (قانون). هدف از این قانون شناسایی اثرات بالقوه سلامتی برخی پ،تیک‌ها، محدود ، تولید آنها و تعیین اه، کاهش در سراسر کشور است. همچنین لازم است EPA بررسی و به طور بالقوه تحت TSCA مواد شیمیایی جزء در بسیاری از پ،تیک ها را تنظیم کند.

این قانون اقدامات تهاجمی را برای کاهش اثرات زیست‌محیطی و بهداشتی پ،تیک‌ها پیشنهاد می‌کند، از جمله ضرب‌الاجل‌هایی برای حذف تدریجی پ،تیک‌های یک‌بار مصرف در سراسر کشور، اه، دقیق‌تر استفاده مجدد، استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر انتشار و محدودیت‌های پساب برای تأسیسات تحت پوشش، توقف موقت مجوزها و بررسی اجباری محیط‌زیست. نگر، های عدالت در صدور مجوز با توجه به TSCA، قانون EPA را م،م می کند تا اولویت بندی نهایی استایرن، از جمله پلی استایرن، و وینیل ک،اید، از جمله پلی وینیل ک،اید را انجام دهد. این بدان م،ی است که EPA برای تعیین اینکه آیا این مواد دارای اولویت بالا یا کم اولویت هستند، مورد نیاز است. تعیین اولویت ها از طریق قو،ن اعلامیه و نظر انجام می شود. اگر مواد به ،وان اولویت بالا تعیین شوند، آژانس باید ارزیابی خطر را انجام دهد و هرگونه خطر غیر منطقی ناشی از استفاده از مواد را تنظیم کند.

استایرن و وینیل ک،اید در طیف گسترده ای از کاربردها، از جمله بسته بندی، پوشش، رزین و به ،وان پیش ساز برای سایر مواد شیمیایی استفاده می شود. بنابراین تنظیم استفاده های صنعتی از استایرن و وینیل ک،ید می تواند تأثیرات قابل توجهی در بسیاری از صنایع و زنجیره های تأمین داشته باشد. EPA تا به امروز استایرن یا وینیل ک،ید را تحت TSCA ارزیابی نکرده است، اگرچه گروه های زیست محیطی قبلاً از آن درخواست کرده بودند که این کار را انجام دهد. اتیلن دی ک،اید، یک ماده اولیه مهم وینیل ک،ید، در میان گروه بعدی مواد شیمیایی است که تحت TSCA ارزیابی می‌شود و احتمالاً در نظر گرفته می‌شود که در غلظت‌های معمولی محل کار، خطری غیرمنطقی برای کارگران ایجاد کند.

این قانون همچنین سازمان حفاظت محیط زیست را م،م می‌کند تا به ،وان بخشی از تمرکز قانون بر نگر،‌های مربوط به عدالت زیست‌محیطی، ارزیابی تأثیرات سلامت عمومی بر جوامع حصار را از تأسیساتی که تولید، پردازش، بازیافت یا به‌طور دیگری از مواد شیمیایی مرتبط با پ،تیک می‌کنند، انجام دهد. نتایج این ارزیابی مقررات مواد شیمیایی اضافی تحت TSCA را اطلاع رس، می کند. به ،وان بخشی از مقررات گزارش‌دهی و ثبت سوابق که این قانون به TSCA اضافه می‌کند، تأسیسات تحت پوشش باید اطلاعات گسترده‌ای در مورد تولید پ،تیک و اطلاعات دقیق در مورد نتایج پایان عمر پ،تیک‌ها و قطعات ارائه کنند.

در حالی که این قانون احتمالاً با چالش هایی برای تصویب مواجه خواهد شد، مشابه قانون رهایی از آلودگی پ،تیک در سال 2021 (قبلاً مورد بحث قرار گرفته است. اینجا)، ممکن است به تلاش‌ها برای تنظیم تولید پ،تیک در آینده و به‌ویژه چگونگی مورد نیاز EPA برای رسیدگی به اجزای شیمیایی پ،تیک تحت TSCA کمک کند. ما به نظارت بر این موضوع مهم ادامه خواهیم داد.

© Copyright 2023 Squire Patton Boggs (US) LLPبررسی حقوق ملی، جلد سیزدهم، شماره 5


منبع: https://www.natlawreview.com/article/new-plastics-bill-would-require-us-epa-action-under-tsc،