پادکست قانون ادعای نادرست مراقبت های بهداشتی تجزیه و تحلیل


بریجت تجربیات خود در مدیریت سیستم سلامت و اخلاق در مراقبت های بهداشتی را در قانون سلامت خود به کار می گیرد. بریجت به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، ACO ها، طرح های بهداشتی، PBM ها و آزمایشگاه ها در مورد انواع مقررات، تقلب و سوء استفاده، و مسائل برنامه ریزی تجاری توصیه می کند.

بریجت با سابقه ای در عملیات مراقبت های بهداشتی، می تواند بینش عملی را به مشتریان ارائه دهد که شامل تمرکز بر پیامدهای تجاری فعالیت های دفاعی اجرای مراقبت های بهداشتی، تحقیقات داخلی، انطباق با مقررات، و کلاهبرداری و سوء استفاده …


منبع: https://www.natlawreview.com/article/health-law-diagnosed-enforcemintz-،yzing-health-care-false-claims-act-cases