پادکست در پوستر حقوق خود را بشناسید و OFCCP


*در حال حاضر فقط در ایندیانا مجوز دارد.

لورن هی، ا،ر فعالیت های خود را به نمایندگی از پیمانکاران و پیمانکاران فرعی فدرال در ارزیابی انطباق و اقدامات اجرایی اجرایی که توسط دفتر برنامه های انطباق قرارداد فدرال و، کار ایالات متحده (OFCCP) انجام می شود، اختصاص می دهد.

خانم هی، به کارفرمایان در زمینه تهیه، مدیریت و دفاع از برنامه‌های اقدام مثبت و موضوعات مرتبط، از جمله تحلیل‌های قضایی و استراتژی‌های پیشگیرانه، مشاوره می‌دهد. او تجربه گسترده ای در بررسی و حل و فصل سیستم…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/ofccp-posting-requirements-compliance-reminders-federal-contractors-podcast