هیئت ملی روابط کار چه صلاحیتی دارد؟


س: من یک کارفرمای غیر اتحادیه هستم. آیا هیئت ملی روابط کار حق بررسی عملیات من را دارد؟

پاسخ: ا،ر کارفرمایان نام هیئت ملی روابط کار (NLRB یا هیئت مدیره) را شنیده‌اند و معتقدند که این هیئت فقط برای کارفرمای، اعمال می‌شود که یا با انتخابات اتحادیه‌ای بالقوه روبرو هستند یا در حال حاضر نیروی کار اتحادیه‌ای دارند. با این حال، NLRB دارای صلاحیت بسیار گسترده تری بر کارفرمایان بخش خصوصی است، و برای اه، عملی، هیئت صلاحیت بسیار گسترده ای دارد و ا،ر کارفرمایان غیر،تی با محل کار در ایالات متحده، از جمله سازمان های غیرانتفاعی، مشاغل متعلق به کارمندان، سازمان های کارگری را پوشش می دهد. اتحادیه ها)، و حتی مشاغل و مشاغل غیر اتحادیه در ایالت هایی که قو،ن حق کار دارند.

قانون ملی روابط کار (NLRA) در سال 1935 توسط کنگره به تصویب رسید با این هدف که ایالات متحده با حمایت از آزادی کامل کارمندان (کارگران) در تشکل، چانه زنی جمعی را تشویق کند. هدف اساسی NLRA این است که «حفاظت از دموکراسی محل کار با ارائه حق اساسی به کارکنان در محل کار بخش خصوصی برای جستجوی شرایط کاری بهتر و تعیین نمایندگی بدون ترس از تلافی». 29 USC §§ 151-169.

بخش 7 NLRA تصریح می کند که کارکنان حق دارند خود سازماندهی شوند، به اتحادیه بپیوندند، به طور جمعی از طریق یک نماینده مجاز چانه زنی کنند و در سایر فعالیت های هماهنگ به منظور مذاکره جمعی شرکت کنند، و همچنین حق تصمیم گیری برای عدم مشارکت را دارند. در فعالیت های تشکل های کارگری

بخش 8 NLRA به طور کلی حق کارگران (کارمندان) را برای طرح ادعای اعمال ناعادلانه کار علیه کارفرمای خود به دلیل دخالت در حقوق بخش 7 مربوط به سازماندهی کار و برای تبعیض یا تلافی علیه یک کارمند یا کارمندان به دلیل اعمال حقوق خود تحت NLRA توصیف می کند. نه تنها به سازماندهی کارگری مربوط می شود بلکه به شکایت از شرایط کار مانند دستمزد، مزایا، ساعات کاری و غیره نیز مربوط می شود.

صلاحیت قضایی بر ا،ر کارفرمایان بخش خصوصی

ا،ر کارفرمایان بر این باورند که صلاحیت هیئت مدیره فقط برای سازمان هایی اعمال می شود که با یک کمپین سازماندهی کارگری (اتحادیه) روبرو هستند یا قبلاً محل کار اتحادیه دارند. با این حال، برای مقاصد عملی، ا،ر کارفرمایان بخش خصوصی در ایالات متحده را شامل می شود، و هیئت صلاحیت قضایی گسترده ای را بر روی این کارفرمایان تعیین کرده است. به طور خاص، هیئت صلاحیت قضایی خود را بر کارفرمایان زیر اعلام می‌کند، خواه عضو اتحادیه باشند یا نباشند.

،ده فروشان

کارفرمایان در مشاغل ،ده فروشی در صورتی که حجم ناخالص سالانه ،ب و کارشان 500000 دلار یا بیشتر باشد، تحت صلاحیت هیئت مدیره قرار می گیرند. این شامل کارفرمایان در صنعت سرگرمی، خانه های آپارتم، و آپارتمان ها، گورستان ها، کازینو، ساخت و ساز خانه، هتل ها و متل ها، رستوران ها و کلوپ های خصوصی، و خدمات تا،ی می شود. مراکز ،ید و ساختمان های اداری آستانه کمتری معادل 100000 دلار در سال دارند.

غیر ،ده فروشان

برای غیر ،ده فروشان، صلاحیت قضایی بر اساس مقدار کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده توسط کارفرما در خارج از ایالت (،وجی) یا ،یداری شده توسط کارفرما از خارج از ایالت (ورودی) است. جریان ،وجی یا ورودی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد که از طریق یک شرکت ثالث مانند یک تامین کننده می گذرد. زم، که ورودی یا ،وجی سالانه حداقل 50000 دلار باشد، صلاحیت هیئت را در اختیار می گیرد.

دسته بندی های ویژه

 • کانال های تجارت بین ایالتی: برای مشاغلی که پیوندهای ضروری در حمل و نقل کالا یا مسافر ارائه می کنند، از جمله شرکت های حمل و نقل و حمل و نقل، شرکت های اتوبوس خصوصی، انبارها و خانه های بسته بندی، حداقل 50000 دلار در حجم ناخالص سالانه است.

 • موسسات مراقبت بهداشتی و مراقبت از کودکان: بیمارستان ها، مطب های پزشکی و دندانپزشکی، سازمان های خدمات اجتماعی، مراکز مراقبت از کودکان و مراکز مراقبت اقامتی با حجم ناخالص سالانه حداقل 250000 دلار تحت صلاحیت NLRB هستند. برای خانه های سالمندان و انجمن های پرستاران مراجعه کننده، حداقل 100000 دلار است.

 • شرکت های حقوقی و سازمان های خدمات حقوقی: حداقل 250000 دلار در حجم ناخالص سالانه است.

 • مراکز فرهنگی و آموزشی: برای کالج‌های خصوصی و غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و سایر مدارس، موزه‌های هنری و ار،ترهای سمفونیک، حداقل سالانه یک میلیون دلار ناخالص است.

 • پیمانکاران فدرال: پیمانکاران خصوصی که برای ،ت فدرال کار می کنند تحت صلاحیت NLRB هستند. بعلاوه، تمام پیمانکاران فدرال توسط و، کار م،م به ارسال اعلامیه حقوق کارمندان تحت NLRA هستند.

 • قبایل بومی آمریکا/مردم بومی: این هیئت صلاحیت صلاحیت شرکت های تجاری تحت مالکیت و اداره قبایل سرخپوست را دارد، حتی اگر آنها در منطقه حفاظت شده قبیله ای واقع شده باشند. با این حال، هیئت صلاحیت قضایی را بر شرکت های قبیله ای که وظایف سنتی قبیله ای یا ،تی را انجام می دهند، قائل نیست.

 • سازمان‌های مذهبی: هیئت بر کارمندان یک سازمان مذهبی که در اجرای اه، مذهبی سازمان دخیل هستند، مانند معلمان مدارس تحت مدیریت کلیسا، صلاحیت قضایی خود را اعمال نخواهد کرد. با این حال، هیئت صلاحیت قضایی را بر کارمند، که در عملیات یک سازمان مذهبی کار می‌کنند که شخصیت مذهبی ندارند، مانند یک مؤسسه مراقبت‌های بهداشتی، اعلام کرده است.

کارفرمایان زیر نیز به صراحت توسط قانون یا مقررات از حوزه قضایی NLRB مستثنی هستند:

 • ،ت‌های فدرال، ایالتی و محلی، از جمله مدارس ،تی، کتابخانه‌ها، پارک‌ها، بانک‌های فدرال رزرو، و شرکت‌های کاملاً ،تی

 • کارفرمای، که فقط کارگران کشاورزی را استخدام می کنند، ،، که در عملیات کشاورزی مشغول به کشت یا برداشت کالاهای کشاورزی یا آماده ، کالاها برای تحویل هستند.

 • کارفرمایان مشمول قانون کار راه آهن، مانند خطوط راه آهن بین ایالتی و خطوط هوایی.

در نتیجه، ا،ر کارفرمایان با آستانه ناخالص پایین و حتی تجارت بین ایالتی اسمی احتمالاً در معرض شکایاتی هستند که در NLRB ثبت شده است.

شکایت و اجتناب از ادعا

با توجه به صلاحیت وسیع اعلام شده توسط هیئت، کارفرمایان باید بدانند که احتمالاً مشمول صلاحیت هیئت هستند. گفتنی است، شیوه های شغلی خوب و روابط کارمندان برای جلوگیری از هرگونه شکایت از جمله شکایت هایی که تحت NLRA هستند ضروری است.

برای جلوگیری از شکایت، کارفرمایان باید این شیوه ها را دنبال کنند:

 • ارتباطات باز و شفاف با کارمندان

 • توانایی روشن کارکنان در طرح مسائل و شکایات با مدیریت، از جمله این که اگر سرپرست موضوع باشد، کارمند قادر است مسائل را به مدیریت بالاتر و هر سرپرستی مطرح کند.

 • آموزش حضوری و مداوم در مورد توانایی ایجاد نگر، در مورد شرایط کاری

 • توانایی کارمندان برای بحث آزادانه در مورد شرایط کار در زمان غیر کاری

 • سرپرستان در مورد روابط کارکنان و نحوه مدیریت نیروی کار آموزش دیده اند

 • نظرات متفاوت را تشویق کنید و به آنها احترام بگذارید

 • کارکن، را که تصمیم می گیرند نگر، های خود را ابراز کنند یا در مورد سیاست ها و برنامه های محل کار سؤال دارند، تهدید نکنید

 • حقایقی در مورد محل کار مانند دستمزدها، مزایا و سایر سیاست ها و فرآیندها را به اشتراک بگذارید

 • به سوالات پاسخ دهید و مصاحبه ها را به صورت آزاد و بدون خصومت انجام دهید

 • با همه کارکنان تحت استانداردهای ی،ان رفتار کنید و انضباط و مزایا را به شیوه ای عادلانه اعمال کنید.

در حالی که حوزه قضایی NLRB ممکن است کارفرمایان را به آژانس دیگری که در آن کارمندان می‌توانند شکایت کنند، وادار کند، برای جلوگیری از این نوع ادعاها و مسائل، اعمال تعامل و روابط اولیه با کارکنان بسیار مهم است.

اگر درخواست NLRB برای تحقیق یا پرس و جو دریافت کردید، با یک متخصص کار/کار با تجربه مشورت کنید.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/employment-tip-month-may-2023