نظرات DOJ Antitrust در مورد پیشنهادات سهام سیستم بازار ملی SEC


در 11 آوریل 2023، بخش ضد تراست و، دادگستری ایالات متحده («DOJ») صادر شده یک نظر عمومی در مورد چهار قانون پیشنهادی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (“SEC”) اعلام شده است. چهار قانون پیشنهادی، سهام سیستم بازار ملی (“NMS”) را با (1) گسترش افشای اطلاعات اجرای سفارش (“پیشنهاد قانون 605”) هدف قرار می دهد.[1] (2) اصلاح حداقل افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های دسترسی، و ا،امات شفافیت (“پیشنهاد مقررات NMS”).[2] (3) افزایش رقابت برای سفارشات خاص (“پیشنهاد رقابت سفارش”)؛[3] و (4) تعیین وظیفه بهترین اجرا برای برخی از فعالان بازار (“پیشنهاد بهترین اجرا”).[4] نظر DOJ به SEC در مورد تعاملات منفی احتمالی بین چهار قانون پیشنهادی و خطرات ضد انحصار ناشی از صدور یکباره قو،ن هشدار می دهد.

قو،ن پیشنهادی

الف. پیشنهاد قانون 605

برای پیشینه، قانون 605 برخی از نهادها را م،م می‌کند که گزارش‌های عمومی ماهانه را که کیفیت اجرای سهام NMS خود را توصیف می‌کند، در دسترس قرار دهند. SEC پیشنهاد می کند برای گسترش فهرست نهادهای مشمول قانون 605 تا (1) دلال‌هایی که 100000 یا بیشتر حساب مشتری معرفی می‌کنند یا دارند. (2) سیستم عامل های تک فروشنده. و (3) نهادهایی که مزایده های واجد شرایط پیشنهادی را اجرا می کنند. SEC همچنین به دنبال به روز رس، دامنه و محتوای گزارش های ماهانه با (1) گسترش تعریف “سفارش تحت پوشش” برای شامل سفارشات اضافی و انواع سفارش است. (2) اصلاح دسته‌های اندازه سفارش‌های موجود به‌گونه‌ای که براساس لات‌های گرد به جای تعداد سهام، و شامل دسته‌های اندازه سفارش اضافی برای سفارش‌های ،ری، لات فرد، و سفارش‌های با اندازه بزرگ‌تر باشد. و (3) ایجاد یک دسته بندی نوع سفارش جدید برای سفارشات فوری یا لغو قابل فروش، و جایگزینی سه دسته موجود از انواع سفارش های غیرقابل فروش با سه دسته جدید از انواع سفارش. گزارش های ماهانه همچنین باید شامل (1) میانگین زمان اجرا، زمان متوسط ​​تا اجرا و زمان صدک 99 تا آمار اجرا باشد. (2) آمار پراکندگی را که باید بعد از 15 ث،ه و یک دقیقه مح،ه شود، دریافت کرد. و (3) معیارهای آماری جدید کیفیت اجرا.

ب. پیشنهاد مقررات NMS

SEC پیشنهاد می کند برای اصلاح حداقل افزایش قیمت (همچنین به ،وان اندازه تیک شناخته می شود)، در حال حاضر 0.001 دلار، به افزایش های کوچکتر زیر پنی که توسط نقدینگی و رقابت قیمت تعیین می شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین به دنبال کاهش سقف کارمزدی است که مراکز تجاری می‌توانند برای اجرای سفارش‌ها در مقابل انواع خاصی از مظنه‌ها دریافت کنند و از بورس اوراق بهادار ملی بخواهد تا میزان تمام کارمزدها و تخفیف‌ها را در زمان اجرا قابل تعیین کند. این پیشنهاد، تعریف «لات‌های گرد» و «لات‌های فرد» را به‌روزرس، می‌کند، که روش‌هایی برای طبقه‌بندی مقادیر سهام هنگام نقل‌قول قیمت هستند.

ج. پیشنهاد مسابقه سفارش

این پیشنهاد برخی از سفارشات سهام NMS توسط سرمایه گذاران منفرد را به ،وان “سفارش های بخش بندی شده” تعیین می کند که باید قبل از اجرای دستورات، تحت یک فرآیند حراج رقابتی قرار گیرند. در حال حاضر دلالان ،ده فروشی بیش از 90 درصد سفارشات قابل فروش را برای عمده فروشان ارسال می کنند. این عمده فروشان معمولاً این سفارشات را به صورت داخلی بدون ایجاد فرصتی برای رقابت با سایر فعالان بازار اجرا می کنند. SEC با ا،ام بازار باز و منصفانه برای این نوع سفارشات سهام، ادعا می کند که به دنبال ترویج رقابت و افزایش شفافیت است.

د. بهترین پیشنهاد اجرایی

این پیشنهاد بهترین استاندارد اجرایی را برای کارگزاران، دلالان، کارگزاران اوراق بهادار ،تی، دلالان اوراق بهادار ،تی، و فروشندگان اوراق بهادار شهرداری ایجاد می کند. این وظیفه یک دلال-فروشنده را م،م می‌کند تا معاملات مشتریان را با مطلوب‌ترین شرایط معقول در شرایط موجود انجام دهد. دلال‌ها م،م به ایجاد، حفظ و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های مکتوب هستند که به‌طور منطقی طراحی شده‌اند تا با بهترین استاندارد اجرا مطابقت داشته باشند. آنها همچنین باید به طور کلی سطح رقابت یک بازار را به ،وان ،صری از بهترین سیاست ها و رویه های اجرایی آن در نظر بگیرند.

نگر، های و، دادگستری

و، دادگستری از تلاش‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای ترویج رقابت با انتشار چهار قانون پیشنهادی تحسین کرد. این نظر خاطرنشان کرد که پیشنهاد رقابت سفارش شفافیت و رقابت را ترویج می‌کند و حداقل افزایش‌های کوچکتر به صرافی‌ها اجازه می‌دهد تا به طور مؤثرتری برای جریان سفارش رقابت کنند. با این حال، و، دادگستری از SEC خواست راه هایی را در نظر بگیرد که این قو،ن می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. به ،وان مثال، DOJ فرض کرد که کاهش اندازه تیک می‌تواند سفارش‌های سهام را از عمده‌فروشان به صرافی‌ها منتقل کند، که سپس تعداد سفارش‌هایی را که تحت حراج تحت قانون رقابت سفارش هستند کاهش می‌دهد. از آنجایی که پیشنهاد بهترین اجرا از دلال‌ها می‌خواهد که سطح رقابت را به‌،وان ،صری از سیاست‌های آن در نظر بگیرند، دلال‌ها باید مزایده‌هایی را که طبق قانون رقابت سفارش انجام می‌شود، در نظر بگیرند و پویایی رقابتی آن مزایده‌ها را در مقایسه با سایر حراج‌ها در نظر بگیرند. راه های اجرای دستورات مشتریان

در پرزیدنت بایدن فرمان اجرایی در زمینه رقابت، همه آژانس‌ها فراخوانده می‌شوند تا برای اتخاذ مقررات رقابتی تحت رویکرد «کل ،ت» با یکدیگر هماهنگ شوند. این شامل به اشتراک گذاری تخصص مربوطه یک آژانس با سایر سازمان ها برای بهبود کارایی ،ت و ارتقای رقابت است. و، دادگستری این رویکرد را به ،وان توجیهی برای صدور نظر عمومی ذکر کرد.

غذای آماده

نظر عمومی و، دادگستری در مورد قو،ن پیشنهادی SEC برای بازارهای سهام نشان دهنده تعهد آن به حمایت از رقابت و اطمینان از اینکه همه آژانس های فدرال رقابت را در حوزه قضایی خود در نظر می گیرند، است. به نظر می رسد نظرات عمومی و، دادگستری حاکی از عدم هماهنگی پیش از صدور بین SEC و DOJ باشد. تحت رویکرد «کل ،ت» بایدن برای ارتقای رقابت و بهبود کارایی، پیش از انتشار قو،ن پیشنهادی SEC از و، دادگستری انتظار داشتیم. جالب خواهد بود که ببینیم آیا SEC به DOJ پاسخ می دهد، تغییرات اساسی در قانون نهایی خود ایجاد می کند، یا هماهنگی با DOJ را در روند قو،ن آتی تقویت می کند.


پانویسها و منابع

[1] افشای اطلاعات اجرای سفارش، 88 فدرال رزرو. Reg. 3786 (20 ژانویه 2023) (“پیشنهاد قانون 605”).

[2] مقررات NMS: حداقل افزایش قیمت، هزینه‌های دسترسی، و شفافیت سفارش‌های با قیمت بهتر، 87 فدرال رزرو. Reg. 80266 (29 دسامبر 2022) (“پیشنهاد مقررات NMS”).

[3] قانون رقابت سفارش، 88 فدرال رزرو. Reg. 128 (3 ژانویه 2023) (“پیشنهاد قانون مسابقه سفارش”).

[4] مقررات بهترین اجرا، 88 فدرال رزرو. Reg. 5440 (27 ژانویه 2023) (“پیشنهاد بهترین اجرای مقررات”).

حق چاپ © 2023، Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP.بررسی حقوق ملی، جلد سیزدهم، شماره 125


منبع: https://www.natlawreview.com/article/doj-an،rust-division-cautions-sec-proposed-equity-market-restructuring