مشکلات نوسازی ناوگان‌های هلال احمر در حال رفع شدن است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8697821/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA