فعالیت ۲۵ گشت تعزیرات در ماه رمضان و نوروز/ دو قنادی معروف پلمب شدند+ فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8690081/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85