شرکت غذای کودک ارگانیک به دنبال رد دعوای حمایت از مصرف کننده است


جیل ماهونی به مشتریان در مورد ا،امات نظارتی برای غذا، خوراک دام، افزودنی های غذایی، مکمل های غذایی و لوازم آرایشی توصیه می کند. او به مشتریان در مورد انطباق با بر،ب‌گذاری و تبلیغات مشاوره می‌دهد و مسائل مربوط به اثبات ادعاها، از جمله بر،ب‌گذاری تغذیه، اعلامیه‌های مواد تشکیل دهنده، ادعاهای محتوای مواد مغذی، ادعاهای عملکرد ساختار، و بر،ب‌گذاری کشور مبدا را به مشتریان ارائه می‌کند. او به تولیدکنندگان غذا، خوراک دام و مکمل‌های غذایی در تهیه موقعیت‌های GRAS، اطلاعیه‌های GRAS برای ارسالی‌های سازمان غذا و دارو (FDA)، ارسال‌های اعلان‌های جدید مواد غذایی…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/nurture-seeks-dismissal-heavy-metals-lawsuit