خلاصه ای از تغییرات قابل توجه برای کارفرمایان از سال 2022


گرتا راویتسکی یکی از اعضای شرکت در زمینه مدیریت استخدام، کار و نیروی کار در دفتر اپستین بکر گرین در هیوستون است.

خانم راویتسکی تجربه قابل توجهی در نمایندگی و مشاوره کارفرمایان در زمینه‌های مختلف کار و استخدام دارد که بر اساس قو،ن فدرال و ایالتی، از جمله ،وان هفتم قانون حقوق مدنی 1964، قانون تبعیض سنی در استخدام، قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت، قانون مرخصی خانواده و پزشکی، قانون استانداردهای کار منصفانه، قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارکنان (ERISA) و بخش…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/2022-year-review-employment-law-week-video