تاییدیه ها و گواهی های بازنگری شده FTC در تبلیغات


تریسی مارشال در طیف وسیعی از امور تجاری و نظارتی به مشتریان کمک می کند.

در حوزه تجاری و معاملاتی، خانم مارشال به مشتریان انتفاعی و غیرانتفاعی در زمینه سازماندهی، عملیات و امور حاکمیتی شرکتی مشاوره می دهد و به مشتریان در ساختار و مذاکره انواع معاملات، از جمله ،ید و فروش، بازاریابی، برون سپاری، کمک می کند. و قراردادهای تجارت الکترونیکی

در حوزه‌های حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و تبلیغات، او به مشتریان کمک می‌کند تا از قو،ن حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و حفاظت از مصرف‌کننده پیروی کنند، از جمله قو،ن حاکم بر بازاریابی تلفنی و…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/ftc-publishes-updated-endor،t-guides