برنامه های آزادی مشروط، سفرهای بین المللی، H-1B و موارد دیگر


Rebecca Schechter فعالیت خود را بر روی مهاجرت تجاری و انطباق با نمایندگی شرکت ها و شرکت های چند ملیتی و همچنین مشتریان فردی متمرکز می کند. او در تمام زمینه‌های مهاجرت مبتنی بر اشتغال، به‌ویژه درخواست‌های H-1B، L-1، O-1 و E-2، و همچنین درخواست‌های پژوهشی برجسته و درخواست‌های گواهی کار، تجربه دارد. ربکا به طور منظم به مشتریان GT در امور مهاجرت جه،، از جمله ویزای تجاری و کاری به کشورهای اروپا، خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین کمک می کند. او همچنین روی I-9 ایالتی و فدرال و E-Verify کار می کند…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/gt-immigration-policy-briefing-may-5-2023