با اشتباهات اجتماعی یک مهمانی ترحم را تحریک نکنید


جن از 30 سال تجربه در ایجاد راه حل های قانونی برای چالش های شغلی استفاده می کند. مشتریان او شامل مشاغل کوچک و بزرگ و نمایندگی های فردی مدیران هستند. او به شرکت‌های فناوری، خدمات مالی، انتشارات، ،ده‌فروشی، خدمات حرفه‌ای، و شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی توصیه می‌کند که به دنبال مشاوره‌های قانونی، دعوی قضایی و انطباق هستند. او با تمرکز بر اقدامات طبقاتی، اسرار تجاری و اختلافات مربوط به تحرک شغلی، و دفاع از تبعیض، انتقام جویی و سایر اختلافات ناشی از…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/don-t-provoke-pity-party