بانک سیلیکون ولی و نظارت بانک امضا بررسی شد


جمعه گذشته، هیئت فدرال رزرو (“FRB”) و شرکت بیمه سپرده فدرال (“FDIC”) گزارش هایی را منتشر ،د که به ترتیب نظارت خود را بر بانک سیلی، ولی ش،ت خورده (“SVB”) و Signature Bank (“امضا”) ارزیابی ،د. در همان روز، دفتر پاسخگویی ،ت (“GAO”) بررسی اولیه خود را از اقدامات انجام شده توسط آژانس های فدرال مربوطه، از جمله FRB و FDIC، در رابطه با ورش،تگی بانک ها منتشر کرد. می تو،د به ما مراجعه کنید مرکز منابع بازارهای مالی برای پیشینه و منابع بیشتر

هر دو از FRB ها و FDICها بررسی‌ها نشان داد که مسائل زیربنای ورش،تگی بانک‌ها، نارسایی‌های حاکمیتی و شیوه‌های مدیریت ریسک، به‌ویژه با توجه به مدیریت ریسک نقدینگی در مواجهه با رشد سریع هر دو بانک است. (کل دارایی های SVB از 56 میلیارد دلار به 209 میلیارد دلار بین سال های 2018 تا 2022 بیش از سه برابر شده است، در حالی که Signature از 47 میلیارد دلار به 110 میلیارد دلار در همان دوره بیش از دو برابر شده است، عمدتاً به دلیل سپرده های بزرگ و بدون بیمه که آنها برای حمایت از رشد خود به آنها متکی بودند. ) چنین مسائلی توسط تنظیم کننده ها در چرخه های نظارتی قبلی شناسایی شده بود اما توسط مدیریت SVB و Signature حل نشده باقی ماند. انتشار بررسی‌های FRB و FDIC همچنین شامل انتشار مقدار زیادی از مواد نظارتی است که معمولاً عمومی نیستند و به‌،وان اطلاعات نظارتی محرمانه از نزدیک محافظت می‌شوند.

را گزارش GAO شامل بررسی موارد زیر است: (1) عوامل خاص بانک که در ورش،تگی بانک نقش داشته است. (2) اقدامات نظارتی انجام شده توسط تنظیم کننده ها که منجر به ورش،تگی بانک می شود. (3) استناد وزیر ،انه داری به استثنای ریسک سیستمی که به FDIC اجازه می دهد سپرده های SVB و Signature بیش از 250000 دلار را تضمین کند. و (4) ایجاد برنامه تامین مالی مدت بانک توسط FRB. بررسی GAO نشان داد که نظارت FRB و FDIC “ناکافی” و “بدون فوریت” بود، زیرا تنظیم‌کننده‌ها نتوانستند اقدامات نظارتی کافی برای وادار ، بانک‌ها به رفع نواقص خود را قبل از ورش،تگی صادر کنند و اقدامات قاطع‌تر توسط تنظیم‌کننده‌ها انجام شود. می توانست به بانک ها کمک کند تا نقاط ضعف خود را کاهش دهند.

SVB تابع مقررات فدرال رزرو بود و توسط بازرسان در بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو (“FRBSF”) نظارت می شد. بررسی FRB نشان داد که SVB قبل از ش،ت خود بسیار آسیب پذیر بوده است، زیرا در آزمون های استرس نقدینگی داخلی خود ش،ت خورده و برنامه های قابل اجرا برای دسترسی به نقدینگی در مواقع استرس نداشته است. پایگاه سپرده‌گذاران SVB در درجه اول شرکت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر بودند، که سپرده‌های آنها کاهش یافت زیرا محیط نرخ بهره برای سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها کمتر مساعد شد. اگرچه FRBSF در اوایل سال 2018 ضعف‌هایی در نقدینگی و شیوه‌های مدیریتی SVB پیدا کرده بود، FRBSF به طور مداوم رتبه‌بندی SVB را با توجه به وضعیت کلی خود بین دسامبر 2018 و ژوئن 2022، و بالاترین و دومین بالاترین سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، “رضایت بخش” می‌داد. رتبه بندی سود، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار (“CAMELS”) به ترتیب برای نقدینگی و شیوه های مدیریتی آن در چنین دوره ای. پس از اینکه SVB در نتیجه رسیدن به بیش از 100 میلیارد دلار دارایی، تحت یک تیم بررسی جدید و ا،امات نظارتی دقیق تر قرار گرفت، در ژوئن 2022، FRBSF رتبه بندی SVB را کاهش داد و متوجه شد که هیئت مدیره SVB نظارت موثری بر مدیریت ریسک یا نگهداری بانک انجام نداده است. مدیریت بانک پاسخگوی کاستی های بانک است. نکته قابل توجه، FRB دریافت که SVB “فرض های مدیریت ریسک خود را تغییر داد تا نحوه [its interest rate risk was] به جای پرداختن کامل به ریسک‌های اساسی، اندازه‌گیری می‌شود تا بر سود کوتاه‌مدت تمرکز شود.

در آگوست 2022، FRBSF در نامه ای نظارتی به SVB کاستی ها را نشان داد و قصد خود را برای آغاز یک اقدام اجرایی غیررسمی و غیرعلمی که قرار بود برای پاسخگویی هیئت مدیره و مدیران بانک طراحی شود، اعلام کرد. اقدام – تفاهم نامه بین SVB و شرکت هلدینگ آن – و تنزل رتبه به رتبه CAMELS SVB مربوط به کمبودهای ریسک نرخ بهره مربوط به سال 2020 هنوز در مارس 2023 نهایی می شد که SVB ش،ت خورد. FRB اظهار داشت که ش،ت‌های نظارتی آن در SVB تا حدی به دلیل اعمال نظارتی است که «تاکید بیشتری بر کاهش بار شرکت‌ها، افزایش بار اثبات بر ناظران، و اطمینان از اینکه اقدامات نظارتی فرآیند من،ی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند» بوده است. “به اقدامات آهسته تر توسط کارکنان نظارت و بی میلی به تشدید مسائل منجر شد” – در اصل، چیزی که بازرسان بانک اغلب به ،وان “لحن بالا” ذکر می کنند.

از آنجایی که Signature عضوی از سیستم فدرال رزرو نبود، FDIC تنظیم کننده اصلی بانک فدرال Signature بود. بررسی FDIC نشان داد که «هیئت مدیره و مدیریت Signature بدون توسعه و حفظ شیوه‌ها و کنترل‌های من، مدیریت ریسک که متن، با اندازه، پیچیدگی و مشخصات ریسک مؤسسه است، رشد سریع و بدون محدودیت را دنبال ،د». با این حال، FDIC شرایط کلی Signature را بین سال‌های 2018 و 2021 «رضایت‌بخش» ارزیابی کرده بود، اگرچه کمبود نقدینگی و مدیریت بانک را در همان دوره زم، شناسایی کرد. FDIC موارد مکرری را صادر کرد که مست،م توجه هیئت مدیره و توصیه های نظارتی مربوط به چنین کمبودهایی بود که حل نشده باقی ماندند. مشکلات نقدینگی Signature با اتکا به سپرده‌های بازیکنان در دارایی دیجیتال تشدید شد (ی،یبازار ارز دیجیتال) که در سال 2022 کاهش شدیدی را تجربه کرد. به گفته کارکنان FDIC، «مدیریت Signature قادر به درک کامل وضعیت نقدینگی بانک در روزها و ساعات قبل از ش،ت نبود» به دلیل مدیریت ضعیف بانک.

علیرغم کمبودهای قابل توجه و مداوم Signature، FDIC فقط یک روز قبل از ش،ت، یک کاهش موقت رتبه CAMELS به Signature صادر کرد. FDIC همچنین اظهار داشت که در حال بررسی تشدید اقدامات نظارتی خود علیه امضا، از جمله یک اقدام اجرایی بالقوه بوده است، اما چنین اقدامی فقط در سه ماهه دوم سال 2023 انجام می‌شد. FDIC خاطرنشان کرد که دفتر منطقه ای نیویورک آن، که مسئول بررسی امضا بود، به دلیل کمبود مداوم کارکنان در رده های ممتحن خود، نتوانست به اندازه کافی یک تیم معاینه اختصاص داده شده به امضا را پرسنل کند. در نتیجه، برخی از بررسی‌های هدفمند Signature به‌موقع یا اصلاً به دلیل کمبود منابع تکمیل نشدند.

در بررسی خود، GAO توصیه‌ای صادر کرد که تنظیم‌کننده‌های بانکی فدرال، محرک‌های غیرسرمایه‌ای را در چارچوب اقدامات اصلاحی سریع خود بگنجانند که باعث تشویق بانک‌ها در زم، که شرایط مالی آنها در حال بدتر شدن است، اقدامات قبلی را تشویق کند. GAO همچنین خاطرنشان کرد که گزارش‌ها و ارزیابی‌های بیشتر مربوط به ورش،تگی بانک‌ها در آینده خواهد بود.

علاوه بر این، FRB در بررسی خود اظهار داشت که در حال برنامه ریزی برای ارزیابی مجدد رویکرد تست استرس و همچنین نظارت و تنظیم مدیریت بانک ها، نرخ بهره و ریسک نقدینگی و چگونگی بهبود سرمایه مورد نیاز فدرال رزرو است. در پرتو درس های آموخته شده از SVB. FRB خاطرنشان کرد که هرگونه تعدیل در قو،ن نقدینگی و سرمایه مورد نیاز مشمول قو،ن عادی اعلامیه و اظهار نظر خواهد بود و بنابراین برای چندین سال موثر نخواهد بود. FRB تعدادی از مسائل مربوط به خط مشی و اجرایی را تشریح کرد که باید توسط سیاستگذاران در نظر گرفته شود تا برنامه نظارتی نظارتی FRB را تقویت کند، از جمله تداوم استفاده از درس های آموخته شده از ورش،تگی های قبلی بانک ها. چنین موضوعات دیگری برای بررسی حول چهار موضوع کلی می چرخید: (1) افزایش شناسایی ریسک برای بانک ها و ناظران آنها. (2) ارتقاء انعطاف پذیری در دوره تغییرات سریع و افزایش عدم اطمینان. (3) تغییر رفتار سرپرست به گونه ای که ناظران با قاطعیت بیشتری حرکت کنند و بر ریسک ذاتی تمرکز کنند. و (4) تقویت فرآیندهای نظارتی با ساده سازی و تنظیم چارچوب.

برخی از این پیشرفت‌ها در برنامه‌های نظارتی را می‌توان با تغییرات داخلی نسبتاً سریع در آژانس‌ها انجام داد. به ،وان مثال، تغییر فرآیندهای نظارتی و امید به تغییر در رفتار آزمونگر می تواند به ،وان سیاست جدید در آژانس ها اجرا شود. با این حال، تغییرات در طبقه بندی تحت قانون خیاطی مست،م قو،ن اعلامیه و اظهار نظر است و همانطور که نایب رئیس بار در گزارش FRB اذعان کرده است، زمان می برد. با این حال، در بیشتر موارد، آژانس‌ها باید بتوانند پیشرفت‌های پیشنهادی در گزارش را از طریق اختیارات موجود اجرا کنند و ،وماً به قانون جدید نیاز ندارند.

© کپی رایت 2023 Cadwalader, Wickersham & Taft LLPبررسی حقوق ملی، جلد سیزدهم، شماره 125


منبع: https://www.natlawreview.com/article/frb-fdic-and-gao-release-reports-reviewing-supervision-silicon-valley-bank-and