بازداشت مشاور املاک قانون‌شکن/ دفتر متخلف پلمب شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8525610/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF