اعلام جرم دادستان تهران علیه ۷ سلبریتی و یک فعال رسانه‌ای

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8584123/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B7-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C