ارجاع پرونده میلاد حاتمی به دیوان عالی/ اسناد ادعای رائفی پور اخذ شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8657361/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B4%D8%AF