پادکست مدیریت ثروت


برایان ال. لوکارلی، مدیر خدمات مشتریان خصوصی فولی و رئیس مش، گروه دفتر خانواده در این شرکت است. در نقش خود، برایان مسئول توسعه استراتژیک و استقرار خدمات مشتری خصوصی، راه حل چند میلیارد دلاری دفتر خانوادگی شرکت است که خدمات مدیریت اعتماد و مدیریت ثروت را به متولیان و مشتریان شریک شرکت ارائه می دهد. برایان از نزدیک با معتمدین و مشتریان شریک ما، مشاوره در مورد راه حل های دفتر خانواده، استراتژی های تخصیص دارایی اعتماد، و مدیریت سرمایه گذاری/مشاور، و…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/ten-minute-interview-ways-to-plan-next-generation-s-involvement-family-foundations