مشاوره FDA قبل از بازار برای مواد غذایی ساخته شده توسط سلول های حیوانی پرورش یافته


دیوید اتینگر در سال 1999 به ک، و هکمن پیوست. آقای اتینگر نماینده شرکت های داخلی و خارجی در زمینه قانون غذا و دارو است.

آقای اتینگر در نوامبر 2012 به دفتر ک، و هکمن شانگهای نقل مکان کرد تا بر بازار آسیایی و شرکت‌های مشاوره در خاور دور در مورد مواد غذایی، دارو و مواد شیمیایی تمرکز کند. او دارای تجربه گسترده ای در زمینه مشاوره در زمینه توسعه محصول و محافظت از محصول بسته بندی مواد غذایی و دارو در ایالات متحده، اروپا، آسیا، کانادا و آمریکای ج،ی است. از سال 2006 تا 2007، آقای اتینگر …


منبع: https://www.natlawreview.com/article/breaking-news-us-fda-completes-first-pre-market-consultation-food-made-cultured