صلح و سازش ۴۳ درصدی در پرونده‌های شورای حل اختلاف کشور+ فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8560023/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%DB%B4%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85